Kalite Politikamız

Kalite Yönetim Sistemleri

Rovenma olarak,

 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi,
 • ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi,
 • ISO/IEC 12207 Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri,
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Gerekliliklerini yerine getiririz.

Kalite Yönetim Sistemi ilkelerini, iş proseslerimizin her aşamasında uygulamak için gerekli altyapı kaynaklarını sağlar; bu sistemleri, üst yönetimin aktif katılımı ve tüm personelimizin katkısıyla yönetiriz.

Ürün ve hizmetlerimizi etkileyen ulusal uluslararası mevzuatı ve ilgili diğer şartları takip edip uygulanmasını sağlamayı taahhüt ederiz.

 

Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı

Rev.: 0.3, 16.02.2021

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi: Elektronik kart devre, gömülü sistemler, haberleşme teknolojisi, akıllı otomat sistemleri üretimi, montajı; saha kurulum ve arıza bakım faaliyetleri, Ar-Ge ve tasarım çalışmaları; Kriptografik ve Kriptoanaliz ürün üretimi ve Ar-Ge çalışmaları, yazılım geliştirme faaliyetleri.

TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi: Elektronik kart devre, gömülü sistemler, haberleşme teknolojisi, akıllı otomat sistemleri üretimi, montajı; saha kurulum ve arıza bakım faaliyetleri, Ar-Ge ve tasarım çalışmaları; Kriptografik ve Kriptoanaliz ürün üretimi ve Ar-Ge çalışmaları, yazılım geliştirme faaliyetleri.

ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi: Kriptografik ve Kriptoanaliz ürün, elektronik kart devre, akıllı otomat sistemleri üretimi için; Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri, yazılım geliştirme, insan kaynakları, finans muhasebe, satın alma, iş geliştirme, pazarlama ve satış, satış sonrası, proje yönetimi ve bilgi teknolojileri süreçlerinde kullanılan tüm bilgi varlıkları için bilişim güvenliği.

TS ISO/IEC/IEEE 12207 Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri: Kriptografik ve Kriptoanaliz ürün, elektronik kart devre, akıllı otomat sistemleri üretimi için; Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri, yazılım geliştirme, insan kaynakları, finans muhasebe, satın alma, iş geliştirme, yurtdışı pazarlama, proje yönetimi ve bilgi teknolojileri süreçlerinde kullanılan tüm bilgi varlıkları için bilişim güvenliği.

 

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Rev.: 0.1, 22.02.2021

 • İlgili tarafların gereksinim ve beklentilerini doğru algılayarak, müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak.
 • Sürekli geliştirme ve iyileştirme bakış açısıyla tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası seviyede rekabet edebilirliğini sağlamak.
 • İlgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uymak.
 • Standartlara uyumlu, sürdürülebilir ve güvenli ürün ve çözümler sunmak.
 • İlgili risk ve fırsatları gözeterek, süreçlerimizde en yüksek performansa ulaşmayı hedeflemek ve risklerin doğru bir şekilde yönetildiğine dair güvence vermek.
 • İnsan odaklı bir yaklaşımla tüm süreçlerimizde kalite, çevre ve bilgi güvenliği bilincini şirket kültürüne aşılamak.
 • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak.
 • Kirliliği kaynağında önleyerek çevreyi korumak.
 • Bilgilerin ve bilgi sistemlerinin gizlilik, bütünlük ve erişebilirliğini sağlamak.
 • Çalışanlarımızın memnuniyetini gözeterek, onları yetkilendirmek, farkındalık seviyelerini arttırmak ve sürekli gelişimlerini desteklemek.

 YÖNETİM KURULU