Kalite Politikamız

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

 • İlgili tarafların gereksinim ve beklentilerini doğru algılayarak, müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak.
 • Sürekli geliştirme ve iyileştirme bakış açısıyla tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası seviyede rekabet edebilirliğini sağlamak.
 • İlgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uymak.
 • Standartlara uyumlu, sürdürülebilir ve güvenli ürün ve çözümler sunmak.
 • İlgili risk ve fırsatları gözeterek, süreçlerimizde en yüksek performansa ulaşmayı hedeflemek ve risklerin doğru bir şekilde yönetildiğine dair güvence vermek.
 • İnsan odaklı bir yaklaşımla tüm süreçlerimizde kalite ve bilgi güvenliği bilincini şirket kültürüne aşılamak.
 • Bilgilerin ve bilgi sistemlerinin gizlilik, bütünlük ve erişebilirliğini sağlamak.
 • Çalışanlarımızın memnuniyetini gözeterek, onları yetkilendirmek, farkındalık seviyelerini arttırmak ve sürekli gelişimlerini desteklemek.

Rovenma Elektronik olarak, bilgisayar ve bilişim teknolojileri geliştiren Ar-Ge ve üretim firmasıyız.

Dürüst ve güvenilir yapımızla, kaliteli, inovatif ve değer katan çözümler sunarız. Ar-Ge faaliyetleri sonucunda tasarlayıp ürettiğimiz ürünlerin performansını, güvenliğini ve fiyat-kalite paritesini garanti ederiz.

Deneyimli kadromuz en değerli varlığımız olmakla birlikte, personel memnuniyetini sürekli gözetiriz. Güçlü bir takım ruhuyla süreçleri verimli yönetiriz.

 

Kalite Yönetim Sistemleri

Rovenma olarak,

 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi,
 • ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi,
 • ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Kalite Yönetim Sistemi,
 • ISO/IEC 12207 Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri,
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Gerekliliklerini yerine getiririz.

Kalite Yönetim Sistemi ilkelerini, iş proseslerimizin her aşamasında uygulamak için gerekli altyapı kaynaklarını sağlar; bu sistemleri, üst yönetimin aktif katılımı ve tüm personelimizin katkısıyla yönetiriz.

Ürün ve hizmetlerimizi etkileyen ulusal uluslararası mevzuatı ve ilgili diğer şartları takip edip uygulanmasını sağlamayı taahhüt ederiz. Bu kapsamda ürünlerimiz özelinde

 • CE,
 • EAL 4+ seviyesinde CC (Common Criteria)

sertifikasyonu süreçlerini yönetiriz.